Miksi aurinkosuojaus on oleellinen osa rakennuksen suunnittelua ja toteutusta?

Aurinkosuojauksen merkitys erityisesti energiansäästön näkökulmasta on korostunut Suomessa vasta muutamien viime vuosien aikana. Uusiin asuin- ja julkisiin rakennuksiin suunnitellaan ja rakennetaan suuria, näyttäviä lasipintoja, mutta samaan aikaan ihmisten sisäilman maksimilämpötilalle asettamat vaatimukset ovat kasvaneet. Avoimesta lasipinnasta huoneeseen sisälle tuleva aurinkosäteily, siis valo ja lämpö, muuttaa lasipinnan läpäistyään aallonpituuttaan ja lämpöenergia varastoituu huoneeseen. Tätä kutsutaan myös kasvihuoneilmiöksi. Samasta syystä aurinkoon pysäköidyn auton sisätilat kuumenevat. Lämpöeristevahvuudet ovat myös rakennusmääräysten kiristymisen vuoksi kasvaneet, pidettäen lämmön tiukasti rakennuksen sisällä – niin talvella kuin myös kesän auringonpaisteella. Rakennusten energiatehokkuuden kannalta ilmastointiin ei voida käyttää juurikaan energiaa, mikäli halutaan saavuttaa hyvä energialuokitus.

Kuinka aurinkosuojaus auttaa energiansäästössä?

Oikein suunnitellulla sekä toteutetulla dynaamisella, eli säätyvällä aurinkosuojaksella voidaan useissa kohteissa jopa kokonaan korvata ilmastointilaiteinvestointi, tai ainakin merkittävästi pienentää sen tehoa ja mitoitusta.  Kuten myös samalla myös tuntuvasti vähentää ilmastoinnin vuotuisia käyttötunteja. Aurinkosuojaus estää erittäin tehokkaasti aurinkoenergian pääsyn lasitukseen ja edelleen huonetilaan. Moottoroitu sekä automatisoitu aurinkosuoja säätyy aina aurinko-olosuhteiden mukaisesti oikeaan asentoon. Myös silloin kun rakennus on tyhjillään.

Usein aurinkosuojauksen tarve mielletään vain kesäajan asiaksi, mutta myös talvella ikkunapinnassa oleva aurinkosuoja parantaa ikkunan lämpöominaisuuksia estäen lämpöä karkaamasta ulos.